Prezentare proiect

 

Comuna Culciu derulează în perioada 01.07.2012 - 30.11.2013, în parteneriat cu Primăria Comunei Csengersima (Csengersima Község Önkormányzat) din Ungaria proiectul cu titlul „Fruitful cooperation on the labour market - Cooperare fructuoasă pe piaţa muncii", acronim Cooperation, cod HURO/1001/075/1.3.1.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din fonduri FEDR în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 şi de Guvernul României.

 


Bugetul total al proiectului este de 196.054,99 EUR, defalcat după cum urmează:

 • Bugetul Liderului de proiect - Primăria Comunei Csengersima: 125.411,60 EUR, din care finanţare nerambursabilă 119.141,02 EUR
 • Bugetul Partenerului de proiect - Comuna Culciu : 70.643,39 EUR, din care finanţare nerambursabilă 69.230,52 EUR

Sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două ţări însumează 188.371,54 EUR.

 


Obiectivul general al proiectului este educarea persoanelor fără un loc de muncă pentru a se îngriji singuri şi pentru a desfăşura activităţi independente.

 

Obiectivul specific propus este crearea posibilităţilor de muncă şi reconstrucţia culturii de cooperare.

 


Principalele activităţi:

 

1. Activităţi de management de proiect

 • Activităţi specifice legate de implementarea proiectului
 • Semnarea contractelor de finanţare şi cofinanţare
 • Realizarea rapoartelor de progres
 • Supervizare financiară
 • Monitorizare şi evaluare

 

2. Activităţi de comunicare

 • Organizare evenimente de deschidere şi de finalizare a proiectului, pentru a face cunoscute activităţile planificate şi rezultatele obţinute
 • Dezvoltare pagină web - cu informaţii despre proiect
 • Monitorizare presă şi arhivare articole de presă apărute
 • Documentare fotografică
 • Placă informativă cu referinţe la coordonatele obligatorii ale proiectului

 

3. Activităţi de training şi consultanţă

 • Formare profesională în domeniul culturii de pomi fructiferi
 • Consultanţă profesională în vederea asigurării eficienţei maxime a culturii

 

4. Activităţi de realizare livadă

 • Realizare livadă de meri, peri şi cireşi în Csengersima
 • Realizare livadă de meri în Culciu

 

5. Activităţi de achiziţie publică a maşinilor şi mijloacelor

 • Achiziţia de maşini şi mijloace pentru execuţia lucrărilor

 

6. Servicii financiare

 • Angajarea unui expert extern pentru realizarea achiziţiilor de maşini şi mijloace
 • Servicii de traducere

 

7. Activităţi de realizare a unui studiu bazat pe rezultatele cercetărilor

 • Realizarea unei cercetări privind situaţia forţei de muncă în Culciu
 • Realizarea unei cercetări privind situaţia forţei de muncă în Csengersima
 • Realizarea unui workshop de analiză a concluziilor celor două cercetări
 • Realizarea unui studiu bazat pe rezultatele celor două cercetări cu caracter local şi a workshopului, cu scopul de a defini recomandări şi activităţi pentru locuitorii celor două zone din regiunea transfrontalieră şi pentru actorii pieţei muncii din regiune.

 


Rezultate aşteptate:


1. Activităţi de management de proiect

 • Contractul de finanţare şi de confinanţare semnat
 • Rapoarte de progres transmise pentru validarea şi rambursarea cheltuielilor
 • Raportul final al proiectului
 • Proiect implementat în conformitate cu prevederile programului de finanţare

 

2. Activităţi de comunicare

 • Eveniment de deschidere organizat de Liderul de proiect, Comuna Csengersima
 • Eveniment de încheiere a proiectului organizat de Partenerul de proiect, Comuna Culciu
 • Pagină web updatată cu informaţii despre proiect
 • Placă informativă cu referinţe la coordonatele obligatorii ale proiectului

 

3. Activităţi de training şi consultanţă

 • 1 training în domeniul culturii de pomi fructiferi
 • 39 de participanţi la training
 • Consultanţă profesională acordată participanţilor la training
 • 39 de persoane beneficiare de consultanţă

 

4. Activităţi de realizare livadă

 • Livadă de meri, peri şi cireşi în Csengersima
 • Livadă de meri în Culciu

 

5. Activităţi de achiziţie publică a maşinilor şi mijloacelor

 • Maşini şi mijloace achiziţionate pentru execuţia lucrărilor

 

6. Servicii financiare

 • Documentaţie de achiziţie realizată de expert pentru achiziţia de maşini şi mijloace
 • Documente traduse
 • Cooperativă socială înfiinţată

 

7. Activităţi de realizare a unui studiu bazat pe rezultatele cercetărilor

 • Realizarea unei cercetări privind situaţia forţei de muncă în Culciu
 • Realizarea unei cercetări privind situaţia forţei de muncă în Csengersima
 • Realizarea unui workshop de analiză a concluziilor celor două cercetări
 • Realizarea unui studiu bazat pe rezultatele celor două cercetări cu caracter local şi a workshopului, cu scopul de a defini recomandări şi activităţi pentru locuitorii celor două zone din regiunea transfrontalieră şi pentru actorii pieţei muncii din regiune.
Înapoi