Activități derulate

În perioada 01.07.2012 - 30.06.2013, Comuna Culciu a derulat următoarele activităţi în cadrul proiectului:

 

Activităţi de MANAGEMENT DE PROIECT:

 • Derularea proiectului este coordonată de o firmă de specialitate care asigură activităţile de management al proiectului, planificare financiară (cashflow), monitorizare şi evaluare periodică a stadiului de implementare
 • Semnarea contractului de finanţare
 • Depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea cofinanţării naţionale şi semnarea contractului de cofinanţare
 • Derularea procedurii de achiziţie publică pentru serviciile de management de proiect, training, cercetare, traducere, expert achiziţii publice, organizare eveniment de închidere, organizare workshop
 • Elaborare şi transmitere notificări de modificare tehnică şi de buget
 • Monitorizarea proiectului.

 

Activităţi de COMUNICARE:

 • Pe paginile web ale fiecărei organizaţii au fost postate informaţii legate de implementarea proiectului.

 

Activităţi de TRAINING

 • Începând cu luna ianuarie 2013 au avut loc cursurile teoretice şi practice în cadrul programului de formare profesională de obţinere a cunoştinţelor de actualitate în domeniul culturii de pomi fructiferi pentru persoanele implicate în proiect, în speţă culturile de pomi fructiferi în grădini sau pe terenuri de mari dimensiuni.
 • Cursurile au avut loc în Culciu - partea teoretică şi în Csengersima, partea practică şi au participat 39 de persoane din cele două regiuni ţintă.

 

Servicii financiare

 • A fost angajat un expert extern pentru realizarea achiziţiilor de maşini şi mijloace necesare pentru execuţia lucrărilor de realizare livadă în Culciu.
 • Au fost traduse documente de proiect necesare pentru managementul proiectului şi procedurile de achiziţii.

 

Activităţi de realizare a unui studiu bazat pe rezultatele cercetărilor

 • A fost realizat o cercetare sociologică privind situaţia forţei de muncă în Culciu, având ca scop identificarea cauzelor ratei ridicate a şomajului în zonă.

 

În perioada 01.07.2013 - 30.11.2013, Comuna Culciu a derulat următoarele activităţi şi a obţinut următoarele rezultate.

 

1. Activităţi de MANAGEMENT DE PROIECT

 • Managementul tehnic şi financiar al proiectului
 • Planificarea lunară a activităţilor şi cheltuielilor
 • Monitorizarea încadrării în timp a activităţilor şi monitorizarea rezultatelor
 • Monitorizarea respectării prevederilor din bugetul proiectului
 • Pregătirea rapoartelor tehnice şi financiare
 • Derularea procedurii de achiziţie a următoarelor servicii şi echipamente: consultanţă în domeniul agricol, lucrări de sol, pomi fructiferi, utilaje agricole, imprimantă multifuncţională, transport pomi fuctiferi 
 • Corespondenţa cu Secretariatul Tehnic Comun Budapesta - transmiterea unei notificări de modificare tehnică pentru aprobarea unor modificări de activităţi şi de buget.

Rezultate obţinute:

 • A fost depus raportul de progres aferent perioadei 01.07.2013 - 30.06.2013 şi s-a realizat controlul de prim nivel pentru validarea cheltuielilor aferente acestei perioade.
 • Proiectul a fost finalizat în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în graficul de timp stabilit şi cu încadrarea în bugetul aprobat în baza modificărilor solicitate.

 

2. Activităţi de COMUNICARE

 • Eveniment de deschidere a proiectului - organizat de partenerul maghiar 
 • Eveniment de închidere a proiectului - organizat de partenerul român
 • Articole de presă publicate la final de proiect
 • Pagină web dedicată proiectului (sub-secţiune a paginii web a Comunei Culciu)

Rezultate obţinute:

 • Proiectul a fost mediatizat în rândul unor categorii largi de populaţie. La evenimentele de deschidere şi de închidere au participat şi locuitori de pe cealaltă parte a graniţei, care au fost cuprinşi în activităţile proiectului.
 • Locuitorii judeţului Satu Mare au fost informaţi cu privire la activităţile derulate în cadrul proiectului, la achiziţiile realizate şi la rezultatele atinse prin intermediul articolelor de presă publicate la finalul implementării proiectului. 
 • Într-o secţiune a paginii web a Primăriei Culciu, dedicată special proiectului, au fost publicate informaţii relevante despre activităţile realizate şi rezultatele obţinute.

 

3. CONSULTANŢĂ

 • Consultanţă în domeniul agricol în legătură cu realizarea plantaţiilor de pomi fructiferi (în legătură directă şi ca o continuare a activităţilor de training din cadrul proiectului)

Rezultate obţinute:

 • Cei 30 de beneficiari ai proiectului din Comuna Culciu au beneficiat de consultanţă de specialitate în domeniul agricol pentru a realiza plantaţiile de pomi fructiferi (partea practică privind înfiinţarea plantaţiei, plantarea corectă a pomilor, protejarea pe timp de iarnă, controlul dăunătorilor)

 

4. REALIZAREA PLANTAŢIILOR

 • Realizare 30 de plantaţii de pomi fructiferi - meri MM106

Rezultate obţinute: 

 • Au fost finalizate lucrările de sol necesare şi s-a realizat împrăştierea îngrăşământului natural. 
 • Au fost montaţi stâlpii de susţinere. 
 • Au fost plantaţi 2010 pomi fructiferi - meri din soiul MM106, rezistent la dăunători.

 

5. ACHIZIŢIA UTILAJELOR

 • Achiziţia utilajelor agricole necesare pentru îngrijirea plantaţiilor înfiinţate

Rezultate obţinute:

 • Au fost achiziţionate următoarele utilaje: tractor agricol, remorcă agricolă, atomizor livadă, freză de sol, tocător universal.
 • Utilajele achiziţionate vor fi puse la dispoziţia beneficiarilor după perioada de implementare a proiectului, pentru activităţile de îngrijire şi întreţinere a plantaţiilor.

 

6. WORKSHOP

 • Realizarea unui workshop transfrontalier în domeniul forţei de muncă

Rezultate obţinute:

 • Cei doi parteneri de proiect au organizat workshopului cu titlul „Soluţii de îmbunătăţire a ocupării forţei de muncă în Culciu şi Csengersima", care a avut ca scop realizarea unei discuţii interactive pe marginea celor două cercetări realizate în cadrul proiectului mai sus menţionat, care au analizat piaţa forţei de muncă la nivelul Comunei Culciu şi Comunei Csengersima. Cei doi parteneri în proiect şi-au propus identificarea unor posibile soluţii la problemele forţei de muncă din comunităţile ţintă, propunerile formulate urmând să fie utilizate într-un studiu comun al celor două localităţi.
Înapoi